บทความ  (ดูทั้งหมด)

You are here

บทความ

จากบทความตอนที่แล้ว เราได้รู้จักความหมายของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองกันไปแล้ว ครั้งนี้มาดูกันต่อว่าเราจะมีวิธีดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ

วันนี้...ได้มีโอกาสไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยชายอายุ 50 กว่าปีที่เป็นมะเร็งกระดูกระยะลุกลามทำให้ร่างกายครึ่งร่างไม่มีความรู้สึก ประโยคแรกของการสนทนาผู้ป่วยกล่าวว่า...

การมีชีวิตยืนยาวถึง ๖๐ ปี โดยมีสุขภาพดี ไม่มีโรคร้ายรบกวน สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ นับว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งที่หาไม่ได้ง่าย ๆ

หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคต่างๆ ลุกลามจนรักษาไม่หายและแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะโรคนั้นๆอีกต่อไป นอกจากรักษาดูแลแบบประคับประคองตามอาการจวบจนเสียชีวิต

สังคมทั่วไปประกอบด้วยคนหลากหลายอายุ

ความตายในสังคมไทย สร้างให้รู้สึกน่ากลัว ไม่ควรพูดถึง.....

แม่ผัน มีลูก 5 คน ปีนี้ ย่างเข้า 74 ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็กอายุได้สองขวบ