ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่1 ประจำปีการฝึกอบรม 2562...

MSc and PhD program in Clinical Pathology (Internationa...

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่2 ประจำปีการฝึกอบรม 2561...

  ข่าวกิจกรรมทั่วไป  (ดูทั้งหมด)

เนื่องจากภาควิชาพยาธิวิทยา ได้เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินจากโปรแกรม Westgard Sigma Verification จากสถาบ...

พิธีมอบใบรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 22870 : 2006 และ ISO 15190 : 2003 

งานวันมุทิตาจิตประจำภาควิชาพยาธิวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4 และ

...

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โถงหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 4

   

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th