Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน การปกปิดข้อมูลมีโทษทางกฎหมาย

@Rama ฉบับที่ 36 รักษ์โลก รักษ์รามาฯ พกถุงผ้า ลดโลกร้อน

ยังคงเป็นกระแสที่แรงอยู่อย่างต่อเนื่องกับความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ของเราร่วมกัน การใช้ถุงผ้าจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้เป็นอย่างดี และถุงผ้าจะยังเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในการเ...