โรงพยาบาลรามาธิบดี
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์
เป็นงานศูนย์การแพทย์ฯ ที่ทันสมัยที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจายและถ่ายทอดอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์
 
 
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยระยะท้าย ขอเสียชีวิตที่บ้าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ 02-201-2569 และ 02-201-0489 ในวันและเวลาร...

ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ลดโรคร้อน นอนหลับดี หากมีการใช้ CPAP

หากพบปัญหาการใช้ CPAP สามารถโทรปรึกษาได้ที่ ศูนย์โรคการนอนหลับ 02-2003768 กด 0

สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น B1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

หน่วยงานโภชนาการ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. หน่วยงานโภชนาการ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โครงการครรภ์คุณภาพแนวประยุกต์ Modified ANC

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคาร 1

การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย บอกดี... ไม่บอกดี

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยระยะท้าย ขอเสียชีวิตที่บ้าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ 02-201-2569 และ 02-201-0489 ในวันและเวลาร...

ขอเชิญเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ลดโรคร้อน นอนหลับดี หากมีการใช้ CPAP

หากพบปัญหาการใช้ CPAP สามารถโทรปรึกษาได้ที่ ศูนย์โรคการนอนหลับ 02-2003768 กด 0

สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น B1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

หน่วยงานโภชนาการ ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. หน่วยงานโภชนาการ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โครงการครรภ์คุณภาพแนวประยุกต์ Modified ANC

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคาร 1

การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย บอกดี... ไม่บอกดี

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศ ซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยลานกีฬาสวนสาธารณะ (ซอยสวนเงิน)

ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาสวนสาธารณะ (ซอยสวนเงิน)

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)