โรงพยาบาลรามาธิบดี
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ศูนย์การแพทย์
สิริกิติ์
เป็นงานศูนย์การแพทย์ฯ ที่ทันสมัยที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจายและถ่ายทอดอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน์
ให้การบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ให้การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาขาต่างๆ สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกและเป็นหน่วยจัดการและประสานงานการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์
 
 
   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะโลหิตขาดแคลนมาก ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งย้ายหน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ทำอย่างไร...เมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 CHILDREN'S DAY เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะโลหิตขาดแคลนมาก ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แจ้งย้ายหน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ทำอย่างไร...เมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน

ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 CHILDREN'S DAY เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพครั้งที่ 3/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)