RamaHealthCare.mahidol.ac.th  

You are here

Healthy By Rama ตอน การล้างจมูก

การล้างจมูก คือ การทำความสะอาดในโพรงจมูกด้วยน้ำเกลือ เพื่อชำระล้างน้ำมูก หนอง ซึ่งเกิดจากการอักเสบในโพรงจมูก และเป็นการชำระล้างสิ่งแปลกปลอมหรือคราบสะเก็ดแข็งของเยื่อบุโพรงจมูก เนื่องจากน้ำเกลือมีคุณสมบัติช่วยลดความเหนียวข้นของน้ำมูก และยังทำให้เชื้อโรคไม่เจริญเติบโต โดยจะล้างวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น

Healthy By Rama ตอน การล้างจมูก