Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

KIDNEY DISEASE FROM PREVENTION TO DETECTION คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต WORLD KINDNEY DAY 2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

@Rama ฉบับที่ 35 วิธีป้องกันโรค COVID-19
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากเราจะต้องรับมือกับ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นตัวปัญหาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากแล้ว ยังเจอกับปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกเรียกว่า โรค COVID-...