รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล

 
สุขสันต์วันลอยกระทง

วันที่ 6 เมษายน 2557 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ธนาคารนมแม่รามาธิบดี

ที่หอผู้ป่วยไอซียู ทารกแรกเกิด ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ งานทันตกรรม อาคาร 4 ชั้น 3 ในวันที่ 21 ต.ค. 57 เวลา 8.30-12.00 น. 

Pages