You are here

 
ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ช่วยกันลดขยะ จากถุงพลาสติก

เปลี่ยนโลกสดใส หันมาใช้ถุงผ้า

 
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 "Pharma Land ดินแดนสุขภาพ"

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการพสกนิกรชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิต

ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

 
ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดี (กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "พินัยกรรมชีวิต"

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี

 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยและญาติเห็นไม่ตรงกัน"

ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ประกาศ ปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

3 สายพันธุ์ A/H1N1, A/H3N2, B Victoria เนื่องด้วยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้วัคซีนหมดก่อนเวลาที่กำหนด

Pages