You are here

 
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดีได้ด้วยโภชนบำบัด"

รับบริการฟรี 7.00 - 9.30 น. ตลอดปี 2561 เริ่ม กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ขอเชิญเข้าร่วม การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร ? ทำไมต้อง...

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
สวัสดีปีใหม่ 2561 @Rama ฉบับที่ 31

“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพสูงวัยปลอดภัยจากการหกล้ม

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 - 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1

 
ปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 
ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิต และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 
แจ้งย้ายหอสังเกตอาการหญิงชั่วคราว  งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ไปยังหอผู้ป่วย SDIPD 85 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบุปผารามวรวิหาร

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages