You are here

 
รู้ห้องตรวจทันทีเมื่อ Check in Rama Appointment

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจบริจาคโลหิต

วันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และห้องรับบริจาคโลหิต อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ประกาศย้ายหอผู้ป่วยพิเศษ 74

ไปใช้พื้นที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 81 ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 
Palliative Care Day 2017 "ศิลปะแห่งชีวิตในบั้นปลายที่งดงาม"

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม STOP PI Day มาร่วมกัน หยุด การเกิดแผลกดทับ

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงานเบาหวานและผู้หญิง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 - 12.30 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัวผู้ป่วยพราเดอร์-วิลลี่ ประจำปี ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
การทำลายเวชระเบียน

หากต้องการเก็บประวัติ โปรดแจ้งที่งานเวชระเบียน โทร. 02-200-4015 หรือ 02-201-1120 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 
สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากและสุขภาพเพศชายเพื่อประชาชน ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บริจาคอวัยวะและดวงตา บุญที่ยิ่งใหญ่ สู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

Pages