You are here

นิตยสาร@Rama ฉบับที่ 30

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

หน้าฝน...ระวัง!! ไข้หวัดใหญ่

การป้องกัน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง

อาหารสาธิตพิชิตโรคพบกับเมนู ยำสายบัวกุ้งสด

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ขอเชิญญาติ ผู้ดูแล และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ "อยู่อย่างสบาย จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี"

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง (ดอกดารารัตน์)

ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคาร 1

เปิดครัวสู้โรคพบกับเมนูอกไก่ "ไก่ยอและเบอร์เกอร์ไก่"

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ

ขอแจ้งย้ายจุดให้บริการห้องจ่ายยาแผนกฉุกเฉิน

ห้องจ่ายยาแผนกฉุกเฉิน ฝ่ายเภสัชกรรม ย้ายไปยัง อาคาร 1 ชั้น 1 และสำหรับการจ่ายยาผู้ป่วยใน นอกเวลาราชการ จะจ่ายที่ อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน

โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการปรับปรุงอาคารจอดรถ

จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการ กรุณาใช้รถโดยสารสาธารณะ เพื่อความสะดวกในการสัญจร

ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 6 ปี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ "การวางแผนการดูแลล่วงหน้าในอนาคต"

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Pages