You are here

 
ขอเชิญร่วมเสวนาและไขทุกปัญหาของ "โรคมะเร็งเต้านม"

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.35 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน Dietitian Day

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ถวายสังฆทาน

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ศูนย์อาหารรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
นิตยสาร@Rama ฉบับที่ 30

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
หน้าฝน...ระวัง!! ไข้หวัดใหญ่

การป้องกัน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง

 
อาหารสาธิตพิชิตโรคพบกับเมนู ยำสายบัวกุ้งสด

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

 
ขอเชิญญาติ ผู้ดูแล และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ "อยู่อย่างสบาย จากไปอย่างสมศักดิ์ศรี"

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง (ดอกดารารัตน์)

ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคาร 1

Pages