You are here

 
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น โปรดทราบ

วันนี้่ท่านสามารถส่งหนังสือส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ 3 ช่องทาง

 
แจ้งย้ายหอผู้ป่วยพิเศษ 82 กลับไปพื้นที่เดิม (ฝั่งตรงข้ามพื้นที่ปัจจุบัน)

โดยจะเริ่มให้บริการที่พื้นที่เดิม ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ ๒

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ : ป้องกันก่อนจะเกิดอันตราย"

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมเสวนาและไขทุกปัญหาของ "โรคมะเร็งเต้านม"

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 12.35 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน Dietitian Day

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ถวายสังฆทาน

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ศูนย์อาหารรามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
นิตยสาร@Rama ฉบับที่ 30

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
หน้าฝน...ระวัง!! ไข้หวัดใหญ่

การป้องกัน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง

Pages