You are here

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายและถวายสังฆทาน

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2

 
ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยระยะท้าย ขอเสียชีวิตที่บ้าน

ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
อย่าหลงเชื่อ!! ผู้แอบอ้างรับจองคิวตรวจให้ท่าน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้คิวตรวจจริง โปรดระมัดระวัง!!

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย นัดตรวจ และจองคิวตรวจ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แล้วไม่ได้รับคิวตรวจจริงตามที่ตกลงกับผู้แอบอ้างไว้ เป็นเหตุทำให้เสียเงินและเสียเวลาได้...

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เบื้องลึกเบื้องหลังพิษสุนัขบ้า

ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 621 - 622 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4 ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะท้าย บอกดี...ไม่บอกดี

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
แจ้งปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ชั้น 1 อาคาร 5

ได้ทำการย้ายผู้ป่วยในไปยังหอผู้ป่วย 2TC (ออร์โธปิดิกส์สามัญ) ชั้น 2 อาคาร 5

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันต้อหินโลก

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ Living Will นั้นสำคัญไฉน

ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาในงานสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 44 เรื่อง "รวมพลัง ร่วมใจ ต้านภัยสมองเสื่อม"

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและถวายสังฆทาน

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี

Pages