You are here

เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูยำรวมมิตรบุก และบุกลุยสวน

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เชิญชวนร่วมกิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม"

วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 38 เรื่อง "ยากันล้ม"

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 14.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) และเวลา 8.00 - 12.00 น. (เสาร์) ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (mers-cov)

หากท่านมีอาการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง "ง่วงไม่ขับ หลับไม่กรน"

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

Healthy By Rama ตอน นวดตา... รักษาโรคตาได้จริงหรือ?

เมื่อมีปัญหาทางสายตา หรือสงสัยว่าเป็นโรคตา ควรมาพบจักษุแพทย์ ผู้ชำนาญการรักษาหรือโรคทางดวงตาเท่านั้น

เค็มถึงตาย!!!

ความเค็มทำให้เป็นโรค

Pages