You are here

Healthy By Rama ตอน รู้จักนิ่วในถุงน้ำดี

พบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย หากมีน้ำหนักตัวมาก หรือดัชนีมวลกายมาก ก็มีโอกาสเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้มาก

กิจกรรมการตรวจและประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดให้บริการที่ชั้น 2 หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

Healthy By Rama ตอน งาดำช่วยชะลอความเสื่อมของผิว

เป็นธัญพืชที่ให้คุณค่าทางด้านการบำรุงสุขภาพและบำรุงความงาม 

ควันบุหรี่มือสอง

คือควันที่เข้าสู่ร่างกายของคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่พ่นออกมาทางปากและจมูกที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ปลายมวนบุหรี่ขณะไม่ได้สูบ

Healthy By Rama ตอน ข้าวกล้องงอก

ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมัน ลดน้ำหนัก ทำให้ผิวพรรณดี ลดอาการอัลไซเมอร์

จากเดิมที่ชั้น 2 อาคาร 1 ไปยัง ชั้น 3 อาคารซักฟอก (อยู่ตรงข้ามคลังยา) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 20 ม.ค. 58 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และทำให้เกิดมะเร็งต่างๆ กับอวัยวะอีกด้วย

Healthy By Rama ตอน โรคปอดบวม

จะเริ่มมีอาการคัดจมูก มีไข้สูง หนาวสั่น หายใจหอบ และเจ็บหน้าอกบริเวณที่อักเสบ

Healthy By Rama ตอน การไอและกระแอมมีผลต่อเสียงอย่างไร?

ถ้ารุนแรงหรือบ่อยเกินไป ก็อาจทำให้เสียงผิดปกติได้ เพราะการไอและกระแอมจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อเยื่อบุกล่องเสียง

Pages