You are here

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ ๗ ปี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๙ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์มีการปิดประตูฝั่งร้านภูฟ้าและการจารจรภายในอาคารฝั่งถนนพระรามหก

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 04.00 น.

ก้าวสู่ปีที่ 8 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ บริการจากใจด้วยครอบครัวที่อบอุ่น

ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานตลาดนัดสุขภาพ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ฝ่ายโภชนาการ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ครรภ์คุณภาพและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมแรงสนับสนุนจากครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการสาธิต และชิมอาหารในงาน มหัศจรรย์อาหารชะลอวัย

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 อาคารโภชนาการ

ขอเชิญกลุ่มผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะและได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 32 ปี ปลูกถ่ายอวัยวะรามาธิบดี 2,000 ไต 200 ตับ ภาคประชาชน

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 07.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กด = ต่อชีวิต

ชีวิตผู้ป่วยนับล้าน คอยน้ำใจจากท่าน บริจาค 100 บาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ สอบถามข้อมูล 0-2201-1111

ประกาศ ขอเรียนผู้ป่วยทุก ๆ ท่านทราบ กรุณานำยาลดความดัน Valsartan ยี่ห้อ VALATAN และ VALSARIN มาเปลี่ยนกับ รพ. ที่รับยาไป

เนื่องจาก อย. เรียกคืน สงสัยมีการปนเปื้อน

ผู้รับบริการสามารถทำการตรวจวินิจฉัย X-RAY ด้วยเครื่อง CT Scan/MRI/Ultrasound/Mammogram

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

Pages