ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยได้ทำบุญเลี้ยงพระ แล...
งานเกษียณอายุราชการ งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2531 ปีนี้มีทั้งหมด...
Mass Casualty แผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่  งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
ประกาศใช้ ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA (Service Level Agreement) ของงานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย...
การตรวจติดตาม ภายใน  มาตรฐานการทำงาน ISO 9001:2015...งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย เมื่อวันที่...
นักเรียน มหิดล Inter ดูงานจิตอาสา  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบ...
การจัดการความรู้ (KM)  (ดูทั้งหมด)
การเตรียมรถนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
แนวทางการเคลื่อนย้ายหญิงตั้งครรภ์
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรถนั่งบนทางลาดชัน