You are here

คำแนะนำการดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip

คำแนะนำการดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพปอดเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรียบเรียงโดย: จงรักษ์  อุตรารัชต์กิจ, ศ.พญ.อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์
ภาพโดย:  คุณธวัชชัย  ก้านศรีรัตน์

 

การดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip

MU-tip  คืออะไร?

MU-tip  อ่านว่า  เอ็ม-ยู-ทิพ  คำว่า MU ย่อมาจาก Mahidol University

MU-tip  คือ  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้สำหรับต่อกับเครื่องดูดเสมหะ ช่วยในการดูดน้ำมูกที่คั่งค้างในจมูก เป็นอุปกรณ์
ที่ใช้ได้ง่าย สะดวก ใช้ทดแทนการสอดสายดูดเข้าไปในรูจมูก ทำให้เด็กร่วมมือในการดูดน้ำมูกมากขึ้น 
เพราะไม่รู้สึกเจ็บหรือระคายเคือง    

MU-tip  ผลิตจากวัสดุพิเศษที่ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ มีความนิ่ม ใส ยืดหยุ่น คงรูป คงทน

 

MU-tip ต้องใช้เมื่อไร?

        จะใช้  MU-tip  เมื่อต้องการดูดน้ำมูกในเด็กที่มีน้ำมูกเหนียว ข้น จำนวนมาก คั่งค้างอยู่
ในรูจมูก เด็กไม่สามารถสั่งน้ำมูกออกได้เอง  หรือออกได้ไม่หมด  จนมีอาการแน่น  อึดอัด
หายใจไม่สะดวก

วิธีการดูดน้ำมูกโดยใช้ MU-tip

1.    ล้างมือให้สะอาด
2.    เปิดสวิทช์เครื่องดูดเสมหะ 
3.    ปรับแรงดูดของเครื่องให้เหมาะสมตามขนาดของ เด็ก ปริมาณและความเหนียวของน้ำมูก   
       •  เด็กเล็ก  น้ำมูกปริมาณไม่มาก ไม่เหนียว  แรงดูดไม่ควรเกิน 100 มม.ปรอท
       •  เด็กโต  น้ำมูกปริมาณมาก เหนียว  แรงดูดไม่ควรเกิน 200 มม.ปรอท  
4.   เลือกปลาย MU-tip ให้เหมาะกับขนาดรูจมูกของเด็ก
       •  ปลายเรียวเล็ก สำหรับเด็กทารก เด็กเล็ก  หรือเด็กโตที่มีน้ำมูกอยู่ในรูจมูกส่วนลึกๆ 
       •  ปลายใหญ่ สำหรับเด็กโต หรือมีน้ำมูกอยู่ตื้นๆ
5.   ต่อสายยางของเครื่องดูด กับ ปลาย MU-tip อีกด้านหนึ่ง
6.   นำปลาย MU-tip ที่เลือกไว้ สอดเข้าช่องจมูกของเด็กอย่างนุ่มนวล จน MU-tip 
      แนบรูจมูกข้างใน โดยไม่ชนเนื้อจมูก
7.   เมื่อพร้อมจะทำการดูดน้ำมูก ให้ใช้หัวแม่มือปิดรูเปิดด้านบนของ MU-tip น้ำมูกจะถูกดูดออก
      ตามแรงดูดของเครื่อง พยายามขยับ MU-tip ไปมาในขณะดูดน้ำมูก เพื่อหาทิศทางที่จะดูด
      น้ำมูกออกให้ได้มากที่สุด  ขณะขยับ MU-tip ต้องระวังไม่ให้ปลายชนเนื้อจมูก
8.   หากน้ำมูกเหนียวข้นมาก จนรู้สึกว่าดูดออกยาก ให้ใช้น้ำเกลือ 0.9% ที่ปราศจากเชื้อ
      หยอดเข้าช่องจมูกก่อนที่จะดูด หรือใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นนำก่อนดูด จะทำให้ดูดน้ำมูกได้ง่ายขึ้น 
9.   สำหรับผู้ที่ดูดจนชำนาญ อาจจะใช้เทคนิคใส่น้ำเกลือ 0.9% ที่ปราศจากเชื้อที่รูจมูกข้างหนึ่ง 
      พร้อมกับดูดน้ำมูกด้วย MU-tip ที่รูจมูกอีกข้างหนึ่ง ถ้าทำถูกต้อง น้ำเกลือจะวนออกมาพร้อมน้ำมูก
      โดยไม่มีน้ำเกลือไหลลงคอของเด็ก
10. ให้ทำความสะอาด MU-tip หลังการใช้งานทุกครั้ง 

การทำความสะอาด MU-tip

1.   ให้ล้างด้วยน้ำสบู่ ทั้งภายนอกและภายในตัว MU-tip  เพื่อขจัดคราบน้ำมูก
2.   ถ้าน้ำมูกติดผนังด้านใน MU-tip ให้ใช้มือบีบตัว  MU-tip เบาๆ จนคราบน้ำมูก
      ที่ติดอยู่หลุดออก จนหมด ถ้ายังมีน้ำมูกติดแน่น ให้ใช้ไม้พันสำลีทำความสะอาด
      ผ่านรู MU-tip จนคราบที่ติดอยู่หลุดออกหมด
3.   ล้างน้ำสบู่ออกให้หมด โดยเปิดน้ำประปาให้ไหลผ่านตัว MU-tip และใช้มือบีบตัว 
      MU-tip เบาๆ จนแน่ใจว่าสะอาด
4.   เช็ด MU-tip ให้แห้ง หรือปล่อยทิ้งไว้ในที่สะอาดจน MU-tip แห้งสนิท
5.   สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ภายหลังทำความสะอาด อาจนำไปต้มในน้ำเดือดอีกครั้ง
6.   เก็บใส่ในภาชนะสะอาด ปิดมิดชิด เพื่อเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป