You are here

Live and Learn

  

คณะกรรมการดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

   ภาควิชาฯ ได้จัดให้คณะกรรมการดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีบทบาทในการติดตามการฝึกอบรม จัดบรรยากาศการเรียนรู้ ดูแลทุกข์สุข และเป็นที่ปรึกษาให้แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ต้องการ

         

อาจารย์ที่ปรึกษา

แต่ละอนุสาขาวิชาได้จัดให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ติดตามดูแลทั้งการปฏิบัติงาน งานวิจัยและชีวิตความเป็นอยู่ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดตลอดการฝึกอบรม
          

กิจกรรมนอกหลักสูตร  

     เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรขึ้น ได้แก่ กิจกรรม Resident – Fellow – Staff Meeting ซึ่งจัดที่ต่างจังหวัดเป็นประจำทุกปี กิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มาใหม่และที่จบการฝึกอบรม งานปีใหม่ งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโสในวันสงกรานต์ เป็นต้น
    ช่วงระหว่างการฝึกอบรม อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจะให้การประเมินแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาเป็นระยะ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องต่างๆแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นอกจากนี้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ยังเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้ประเมินโครงการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงการฝึกอบมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมมากที่สุด


งาน Resident-Fellow-Staff Meeting


แสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม


กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอดใหม่


วันสงกรานต์

สวัสดิการ

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์จัดให้มีห้องพักแพทย์ที่ปิด เปิด ด้วยระบบสแกนนิ้วสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ใช้เป็นห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหารและห้องหาความรู้เพิ่มเติม ภายในห้องพักแพทย์จะมีคอมพิวเตอร์ Internet (wifi) ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ โซฟา เครื่องทำกาแฟ และห้องอาบน้ำ / ห้องน้ำให้ โดยจะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดให้ทุกเช้า และบางสาขาวิชาจะจัดพื้นที่ในหน่วยให้เป็นโต๊ะทำงานและที่หาความรู้เพิ่มเติมแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

       

   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ไม่มีหอพักสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เนื่องจากมีความจำกัดด้านพื้นที่ อย่างไรก็ตามคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและภาควิชาฯได้จัดห้องพักเวรสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ต้องอยู่เวรในโรงพยาบาลไว้ให้อย่างเพียงพอ ห้องพักมีลักษณะเป็นห้องพักเดี่ยว อยู่บริเวณชั้น 1 ใกล้กับหอพักนักศึกษาแพทย์ มีห้องน้ำในตัว และมีแม่บ้านทำความสะอาดทุกวัน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ต้องการใช้ห้องจะต้องมีการแลกบัตรประจำตัวเพื่อรับกุญแจ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องพักก่อนการเข้าใช้ห้อง ส่วนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีความประสงค์จะนำรถมาจอดในโรงพยาบาล ภาควิชาฯจะทำสติ๊กเกอร์บัตรอนุญาตในการนำรถเข้ามาจอดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ภาควิชาฯมีการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดจำนวนคนละ 600 บาทต่อเดือนด้วย

       

       

ศูนย์กีฬาและสนามเทนนิส  

 มีลู่วิ่งแบบต่างๆ  และเครื่องออกกำลังกาย หลากหลายชนิด สนามเทนนิส และโต๊ะปิงปอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการกีฬาคอบให้คำแนะนำ รวมทั้งมี Class เต้นแอโรบิค เต้นลีลาศ โยคะให้เลือกเรียนได้อีกด้วย  เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 05.00 – 22.00 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.00 – 20.00 น.

   
 

 ห้องสมุด  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

        มีบริการห้องสมุดที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7.00 – 20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.  ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีบริการประเภทต่างๆ ดังนี้  เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถค้นคืน สั่งพิมพ์และจัดเก็บสารสนเทศในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งผู้ใช้บริการของห้องสมุดสามารถต่ออายุการยืมหนังสือ  จองหนังสือได้ด้วยตนเองและมีสิทธิ์เสนอให้จัดซื้อหนังสือ / วารสาร ด้วยวิธีออนไลน์และบริการอื่นๆ  ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด (http://library.ra.mahidol.ac.th) ซึ่งเป็นบริการที่ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (E-Library)  นอกจากนี้ยังมีบริการคอมพิวเตอร์ 176 เครื่อง มีมุม VDO on Demands เพื่อให้ผู้ใช้บริการเปิดดูบทเรียน วีดิทัศน์ เป็นต้น  
        Internet Access แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสามารถเข้าใช้ Internet ได้โดยผ่านทางระบบของโรงพยาบาล (http://intra.rama.mahidol.ac.th) หรือใช้คอมพิวเตอร์ในห้องพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

       

โรงอาหารรามาพาวิลเลี่ยน

       ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี มี โรงอาหารหลัก 2 ที่ คือ อาคารวิจัยและสวัสดิการชั้น 1 (Rama Food Center)  และ คาเฟทีเรีย ชั้น 2 นอกจากนี้ยังมีศูนย์อาหารที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ให้บริการอีกด้วย  ส่วนร้านค้าอื่นๆ  เช่น S&P สีฟ้า Starbucks ร้านเป็ดย่างเจ้าสัว ร้านไท้เฮง ร้าน 7-11 อยู่ภายในเขตโรงพยาบาล


    การเดินทาง ที่ตั้ง    

      มีรถรับส่งสถานี BTS อนุสาวรีย์  บริการรถบัส รับส่งระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ ให้บริการ (คลิกดูตารางรถรับ-ส่ง) 

      รถประจำสายที่ผ่าน      รถประจำทาง ถนนพระราม 6 ได้แก่ สาย 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538                            
                                    รถประจำทาง ถนนราชวิถี     ได้แก่ สาย 12, 28, 108, 542, 539, 515
  

หอพักบริเวณใกล้เคียง

1. หอพักรับรองอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่อยู่: 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์: 66(0) 2306-9100-19 ต่อ 2119, 2120, 66(0) 2306-9116 แฟกซ์: 66(0) 2306-9123  เบอร์มือถือ: 088-490-3711
E-mail: tmhouse@mahidol.ac.th

2. ศรีจินดา เพลส  เป็นอาคาร 8 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก studio ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อน ห้องขนาดใหญ่
มีทีวีและตู้เย็น พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ที่อยู่: 97-99 ถ.เพชรบุรี แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-613-9090# 101 หรือ 02-613-7552

3. Toscanas ทอสคานัส  มี high-speed internet แอร์ ตู้เย็น ทีวีจอแบน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน เครื่องทำน้ำอุ่น เตียง
ที่อยู่: 674/8-9 ซ.31 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์: 081-813-3168 
Email: tosca168@hotmail.com

4. บ้านสุโขทัย @ราชเทวี มีเตียงไม้พร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเก้าอี้เขียนหนังสือ 1 ชุด TV ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น
ห้องน้ำในตัว สุขภัณฑ์ชักโครก ที่อยู่: 119/159 ซอยเฉลิมหล้า ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: คุณเพ็ญใจ 089-137-1598, 02-208-9490


5. Friends’ residence คอนโดมีเนี่ยมขนาด 8 ชั้น ใหม่ สะอาด สงบ มีระเบียงทุกห้อ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ เตียง ตู้เสื้อผ้า ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ครัว ตู้เย็น ไมโครเวฟ มีจานดาวเทียม ที่อยู่: 15 นาทีจากสถานีรถใต้ดินบางซื่อ และสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ โทรศัพท์: 02-126-6599 
Email: oadgm@hotmail.com