ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น The 32nd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2018: State of the Art in Critical Care  ระหว่างวันที่ 6 -10 สิงหาคม 2561

The 32nd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2018:

State of the Art in Critical Care 

ระหว่างวันที่ 6 -10 สิงหาคม 2561

สมัครออนไลน์ที่ http://goo.gl/HGLBWH