ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

เปิดรับสมัครแพทย์โครงการ Elective in General Pediatrics 2019

เปิดรับสมัครแพทย์โครงการ  Elective in General Pediatrics  ประจำปี 2562 

ในช่วงวันที่ 22 – 31 กรกฏาคม 2562 และช่วงวันที่ 1-16 สิงหาคม 2562 

โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครทางระบบ online ในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

ตาม Link ที่แนบมานี้

https://docs.google.com/forms/d/1K_gPGnh9r9OzGqmt7KgrJ69aGTRcX4I5fR_VT5VpXcM/edit