ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

รับสมัคร Elective in General Pediatrics เดือน สิงหาคม 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เปิดรับสมัคร  Elective in General Pediatrics

ช่วงเดือน สิงหาคม 2561 ทั้งหมด 4 รอบ รับสมัครรอบละ 10 ท่าน

รายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1  วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561          รอบที่ 2  วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561

รอบที่ 3  วันที่  20 - 24  สิงหาคม 2561       รอบที่ 4  วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

สมัครได้ที่    https://goo.gl/8cpQHu    

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ E-Mail  : amonratcat0408@gmail.com โทร. 02 201 1498 

*สำหรับแพทย์ใช้ทุน ปี 3