ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

ประกาศ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเปลี่ยน เลขที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามาธิบดี

ประกาศ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเปลี่ยน เลขที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามาธิบดี

เดิม

ชื่อบัญชี “อบรมระยะสั้น กุมารฯ รามา” เลขที่บัญชี  026 – 447223 - 3 

เปลี่ยนเป็น

ชื่อบัญชี “อบรมระยะสั้นกุมารฯ รามา”

เลขที่บัญชี  026 – 463238 - 0