ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

ขอเชิญร่วมงานมุทิตา ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2561

 

๙๐ ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์
๘๔ ปี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร
๘๔ ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อนันต์ เตชะเวช

วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น ๕

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2561