ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2559 และเปิดให้บริการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 WARD 5 (SDIPS 85) ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2559 และเปิดให้บริการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 WARD 5 (SDIPS 85) ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์