ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล