ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น

เรียนเชิญ กุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์

เข้าร่วมอบรมระยะสั้น The 28th Ramathibodi Annual Pediatrics Update (2014)

"Update and Practical Points in Pediatrics 2014"

วันที่ 1-5 กันยายน 2557 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่   หรือ ลงทะเบียนออนไล์ ได้ที่นี่