ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

แจ้งเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเด็ก 3 (8NE) ได้ทำการย้ายกลับมาเพื่อให้บริการที่อาคาร 1 ชั้น 8 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน