ข่าวประชาสัมพันธ์

You are here

Pediatrics Resident Open House 2017 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งใน  "โครงการเปิดบ้านกุมารเวชศาสตร์รามาธิบดี ต้อนรับแพทย์ทั่วไป"

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561

โดยสมัคร ที่นี่  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU4pRXGP8xedJ-oW8xxTdogpR81mhVpNgn2_9H5JokVwuncg/viewform?c=0&w=1 

 

โดยติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอมรรัตน์ แก้วโกมล (เอ็กซ์)

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาคาร 1 ชั้น 8 
270 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร. 02-201-1498