You are here

มารู้จัก "ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน (National Matching)"

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

มารู้จัก "ระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน (National Matching)"

 

ตอบข้อสงสัย

 

รามาเลื่อนสัมภาษณ์ และ Matching Resident

ที่จะเรียนในปีการศึกษา 2559 เป็นอย่างไร

 

         เนื่องจากมีผู้เข้ามาสอบถามด้วยตนเอง โทรมาถาม

หรือฝากคนอื่นมาถามเป็นจำนวนมาก จึงใคร่ขอให้ข้อมูลแก่ผู้สมัคร  

ดังนี้ค่ะ

         -  กุมารรามา เลื่อนสอบสัมภาษณ์ จาก 2 กรกฎาคม 2558 

เป็น 20 สิงหาคม 2558 เพราะอะไร

            ตอบ  เนื่องจากการประชุม อฝส. ราชวิทยาลัยกุมาร

เมื่อ 15 มิถุนายน 2558

กำหนดวันสัมภาษณ์ให้เป็นช่วง 17-30 สิงหาคม 2558 ค่ะ

และสรุปว่าปีนี้แพทยสภาให้ทุกสาขา สมัคร resident แบบ matching

 

         -  สมัครและสัมภาษณ์ได้กี่ที่

             ตอบ  สมัครและสัมภาษณ์กี่สถาบันก็ได้ มากเท่าที่ผู้สมัคร

ดำเนินการสมัครและไปสัมภาษณ์ไหว

 

         -  ที่บอกว่าปีนี้สมัคร Resident เป็นแบบ Matching

หมายความอย่างไร ทำยังไง 

  ตอบ   กันยายน 2558 ผู้สมัคร แสดงความจำนวนต้องการรับmatching

ผ่านระบบแพทยสภา ธันวาคม 2558 ผู้สมัคร เลือกสาขาและสถาบัน (matching)

ที่ต้องการเรียนเรียงลำดับ (อาจจะ 6 อันดับหรือมากกว่านั้น)

ตามที่อยากได้มากที่สุดไปน้อยสุด .... ขณะเดียวกันสถาบัน

ก็ส่งรายชื่อผู้ที่มาสัมภาษณ์และเลือกไว้เข้าไปในระบบทั้งหมด

ตามลำดับมากสุดไปน้อยสุด โดยรายชื่อที่เลือกไว้

อาจมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่รับได้

(เนื่องจากเป็นการ matching จึงต้องเลือกไว้เผื่อ)

 

                ตัวอย่างที่ 1 คนสมัครสถาบัน A 45 คน และสถาบัน A มี 20 ตำแหน่ง

สถาบัน A ชอบใจ 40 คน ก็ rank 1...40 ตามลำดับ...ดังนั้นถ้าผู้สมัครเลือก

สถาบัน A เป็นลำดับแรกและสถาบัน A เลือกผู้สมัครให้เป็นหนึ่งในจำนวนผู้

ได้รับคัดเลือก 20 คนแรก ผลการ matching คือ

ผู้สมัครก็จะได้เข้าฝึกอบรมที่สถาบัน A

 

                ตัวอย่างที่ 2 ผู้สมัครไปสัมภาษณ์ทั้งสถาบัน A และ B

(ที่จริงคือผู้สมัครสามารถสมัครและสัมภาษณ์ได้กี่แห่งก็ได้) และทั้ง 2 สถาบัน

เลือกผู้สมัครให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่สถาบันสามารถรับได้

แต่ผู้สมัครเลือกสถาบัน B เป็นลำดับแรกและสถาบัน A เป็นลำดับสอง

ผลการ matching คือ ผู้สมัครจะได้เข้าฝึกอบรมที่สถาบัน B

 

                 ตัวอย่างที่ 3 ผู้สมัครไปสัมภาษณ์ทั้งสถาบัน A และ B. 

สถาบัน A เลือกผู้สมัครเป็นลำดับ 21(สำรองอันดับแรก) 

แต่ผู้สมัครบางคนที่อยู่ในลำดับ 1-20 เลือกสถาบัน B เป็นลำดับแรก

ซึ่งผลการmatching จะได้สถาบัน B ก็จะทำให้สถาบัน A เกิดที่ว่าง 

ดังนั้นผู้สมัครที่อยู่ในลำดับ 21 ของสถาบัน A ก็จะถูกคอมพิวเตอร์

เลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นลำดับที่ 20 โดยอัตโนมัติ หากผู้สมัครรายนี้

เลือกสถาบัน A เป็นลำดับแรกผลการ matching คือ  

ผู้สมัครรายนี้จะได้เข้าฝึกอบรมที่สถาบัน A …

แต่หากผู้สมัครรายนี้ไม่ได้เลือกสถาบัน A  เป็นลำดับแรก

ผลก็คือจะไม่ได้สถาบัน A   ….ผู้สมัครที่อยู่ในลำดับ 22 ของสถาบัน A

ก็จะถูกคอมพิวเตอร์เลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นที่ 20 โดยอัตโนมัติ เป็นต้น

 

  ... ดังนั้นจริงๆแล้ว matching เพิ่มโอกาสแก่ผู้สมัคร ที่จะได้เข้า

เรียนในสถาบันที่ตนต้องการ และได้ที่เรียนกันครบทุกคนมากขึ้น

 

  -  หากผู้สมัคร ชอบมากกว่า 1 สาขา สามารถ match

มากกว่า 1 สาขา ได้หรือไม่

     ตอบ   สามารถสมัครและเลือก match ได้  โดยเมื่อทำการ  matching ก็

เลือกตามที่ต้องการ เช่น

       อันดับ 1 เลือก สาขา ก.สถาบัน A

       อันดับ 2 เลือก สาขา ข.สถาบัน A

       อันดับ 3 เลือก สาขา ข.สถาบัน C 

       อันดับ 4……., 5….., 6…. 

-  Matching ใครได้ใครเสียประโยชน์

              ตอบ ประโยชน์ตกแก่ทั้งผู้สมัครและสถาบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้สมัครเอง

 

        ดังนั้นจึงขอชี้แจงข้อสงสัยที่ถามกันเข้ามา เพื่อช่วยให้ผู้สมัครทราบกติกา

การเลือกว่าจะเอาที่ไหนจริงๆ แล้วจะเกิดขึ้นเมื่อท่าน คลิก เลือก

สาขาและสถาบัน ผ่านการ Matching ของเว็บไซต์แพทยสภา 

 

สนใจสมัครเรียน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ตาม Link นี้

http://km.ra.mahidol.ac.th/mef//

 

The Choice is Yours!!

Good Luck for your application.