กิจกรรมภาควิชา

You are here

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดการสัมมนา เรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

จัดการสัมมนา เรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2558

ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม