กิจกรรมภาควิชา

You are here

กิจกรรม สานสัมพันธ์ Resident and Fellow ประจำปี 2560 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์

กิจกรรม สานสัมพันธ์ Resident and Fellow ประจำปี 2560 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์

               ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดกิจกรรม"สานสัมพันธ์ Resident and Fellow"   เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์อาคาร 1 ชั้น 8  
เพื่อเป็น สานสัมพันธ์ Resident and Fellow ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมกอดกันกลม Harmony

pic1
pic2pic3
 

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ของ Fellow กับ อาจารย์