กิจกรรมภาควิชา

You are here

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเขมิกา เขมะกนก สุดนาวา

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเขมิกา เขมะกนก สุดนาวา

ในการนำเสนอบทความทางวิชาการ

เรื่อง Cardiac Alterations in Cirrhotic Children After Liver Transplantation

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศาสตราจารย์นาวาเอกอนันต์ โฆษิตเศรษฐ

โดยได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในการประกวด Resident Research Contest 2014

ในการประชมใหญ่กุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 77