กิจกรรมภาควิชา

You are here

สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดอบรม Workshop Breastfeeding For Pediatric Resident เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

สาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

           จัดอบรม Workshop Breastfeeding for Pediatric Resident  

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

โดย อาจารย์ แพทย์หญิงฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์ และ อาจารย์ แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ