กิจกรรมภาควิชา

You are here

ขอแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ พญ. ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษสันต์ ในโอกาสที่อาจารย์ได้รับ "ครูแพทย์แห่งชาติ"

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดงานแสดงความยินดี แด่ ศ.เกียรติคุณ พญ. ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ครูแพทย์แห่งชาติ"

เมืื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์