กิจกรรมภาควิชา

You are here

งานทำบุญเลี้ยงพระเปิดหอผู้ป่วยเด็ก 5

งานทำบุญเลี้ยงพระเปิดหอผู้ป่วยเด็ก 5
   

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทำบุญเลี้ยงพระหอผู้ป่วยเด็ก 5 (ปรับปรุงใหม่) โดยมี ศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการจัดงาน

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ หอผู้ป่วยเด็ก 5 ชั้น 8 อาคาร 1