พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 11 สารพิษที่ทำให้เกิด bullous lesions

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 11 สารพิษที่ทำให้เกิด bullous lesions
 
Caustic agents
  • Acids
  • Alkalies
Gas
  • Carbon monoxide
Toxins
  • Snake bite
  • Insect bite (spider, scorpion)
CNS depressants
  • Barbiturates
  • Diphenoxylate
  • Other sedative hypnotics