พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 12 ยาและสารพิษที่ทำให้ตับอักเสบ

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 12 ยาและสารพิษที่ทำให้ตับอักเสบ
 
ยาและสารพิษที่ทำให้ตับอักเสบ
 • Acetaminophen
 • Amanita phalloides mushrooms
 • Aromatic hydrocarbons
 • Arsenic
 • Carbon tetrachloride and other chlorinated hydrocarbons
 • Copper
 • Ethanol
 • Halothane
 • Insecticides (chlorinated)
 • Iron
 • Polychlorinated biphenyls (PCBs)
 • Phosphorus
 • Pyrrolizidine alkaloids
 • Thallium