พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 13 ยาและสารพิษที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสีเล็บ หรือมีรอยเส้น หรือรอยโรคอื่นๆ

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 13 ยาและสารพิษที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสีเล็บ หรือมีรอยเส้น หรือรอยโรคอื่นๆ

Acetylacetic acid
Purpura
Aniline poisoning
Variable blue-violet
Antimalarials
Diffuse blue, brown
Antineoplastic agents
Brown; transverse band, half and half of diffused
Arsenic
Transverse white lines (Mee's lines), diffuse brown, longitudinal bands
Bichromates
Yellow ocher
Carotene
Yellow
Dapsone (syndrome)
Beau's lines
Dinitrochlorobenzene (DNCB)
Brownish
Diphenylhydantoin
Brown (ocher)
Diquat
Transverse white or brown bands, soft or hypertrophic nail plate, loss of one nail
Emetine chlorhydrate
Variable white
Fluoride (fluorosis)
Brown bands
Gold (allergic reaction)
Variable brown
Lead (poisoning)
Onychomadesis, onychalgia
Mercury
Variable brown
Minocycline
Blue-gray
Neo-Synephrine
Nail bed purpura
Paraquat
White bands, brown bands, softening nail plate, permanent loss of one nail; hypertrophic nail plate
D-Penicillamine
Nail "dystrophy" and yellow nail syndrome
Phenindione
Diffuse brown-yellow or orange
Phenolphthalein
Diffuse gray
Phenothiazine (photoreaction)
Variable brown
Minocycline
Leukonychia
Santonin
Yellow
Silver (argyria)
Diffuse azure, dark gray
Sulfhydrylic acid
Variable blue, sublingual
Sulfonamide (allergic reaction)
Variable brown with drug reaction
Tetracycline
Variable brown, red
Thallium
Variable white (Mee's lines)
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
Nail bed purpura
Vinyl chloride
Clubbing
Warfarin sodium
Purplish