พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 22 ยาและสารพิษที่ทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนสี

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 22 ยาและสารพิษที่ทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนสี

Yellow
Quinacrine
Riboflavin
Flurescein sodium
Cascara
Senna
Nitrofurantoin
Orange
Phenazopyridine (Pyridium)
Rifampin
Pink
Phenothiazines
Phenytoin
Red
Anthraquinoine in alkaline urine
Deferoxamine
Methyldopa
Phenazopyridine (Pyridium)
Phenothiazines
Phenytoin
Phenacetin
Brown
Cascara
Levodopa
Methocarbamol
Metronidazole
Methyldopa
Nitrofurantoin
Phenacetin
Quinine
Senna in alkaline urine on standing
Blue
Methylene blue
Triamterine, fluorescent
Amitryptyline
Green
Methylene blue
Methocarbamol
Black
Cascara
Iron sorbitex
Methocarbamol
Methyldopa
Quinine