พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 30 Toxic syndromes

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 30 Toxic syndromes

Acetaminophen
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ดีซ่านและไตวาย
Alcohol
ง่วงซึม กลิ่นเหล้าจากลมหายใจ ภาวะร่างกายเป็นกรด
Amphetamines
เอะอะโวยวาย ไข้ ตัวแดง ความดันโลหิตสูง รูม่านตาขยาย เห็นภาพหลอน ชัก หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อตาย
Arsenic
หายใจมีกลิ่นกระเทียม อาเจียน อุจจาระเป็นเลือด ผมร่วง เส้นขาวบนเล็บ ปวดแปล้บตามเส้นประสาท มีจุดดำตามผิวหนัง
Barbiturates
ซึม ตุ่มน้ำตามผิวหนัง nystagmus น้ำท่วมปอด ความดันโลหิตต่ำ ภาวะร่างกายเป็นกรด
Carbon monoxide
ตุ่มน้ำตามผิวหนัง ภาวะร่างกายเป็นกรด และ PaO2 ปกติ
Cyanide
กลิ่น bitter almond, ชัก หมดสติ กราฟหัวใจเต้นผิดปกติ
Digitalis
เห็นภาพหลอน เอะอะโวยวาย หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ คลื่นไส้
Heroin
หมดสติ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นช้า หายใจช้า รูม่านตาเล็ก มีรอยเข็ม ตามตัว ผู้ป่วยฟื้นสติทันทีที่ได้รับยา naloxone
Hydrocarbons
ปอดบวม ชัก ventricular fibrillation ซึม หมดสติ
Hydrogen sulfide
เห็นภาพหลอน เอะอะโวยวาย หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ คลื่นไส้
Iron
ท้องเสีย อุจจาระเป็นเลือด หมดสติ เอ๊กซเรย์เห็นเงาทึบ ความดันต่ำ ซีด
Lithium
มือสั่น ชัก ปัสสาวะบ่อย พิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง
Lead
ปวดท้อง ความดันสูง อาเจียน ชัก ปลายมือปลายเท้าไม่มีแรง เบื่ออาหาร
Manganese
อาการโรค parkinson
Mercury
ภาวะไตวาย มือสั่น น้ำลายไหล เหงือกอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบ โรคไตแบบ nephrotic
Methyl alcohol
ซึม หายใจเร็ว ตามองไม่เห็น ภาวะร่างกายเป็นกรด
Methylene chloride
ซึม ระดับ carbon monoxide ในเลือดสูง
Mushroom
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ภาวะตับและไตวาย
Nitrites
ความดันต่ำ ตัวแดงและเขียว เลือดเป็นสีน้ำตาล
Organophosphorus
รูม่านตาเล็ก ปวดท้อง น้ำลายไหล น้ำตาไหล ปัสสาวะบ่อยๆ ท้องเสีย เสมหะมาก กล้ามเนื้อเล็กๆ กระตุก หัวใจเต้นช้า
Paraquat
มีแผลในปากและคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ภาวะน้ำท่วมปอด ตับและไตวาย
Phenothiazines
ความดันต่ำ อุณหภูมิของร่างกายต่ำ รูม่านตาเล็ก มือสั่น
Salicylates
หายใจเร็ว อาเจียน ไข้ เลือดออก ภาวะร่างกายเป็นกรด ได้ยินเสียงในหู น้ำตาลในเลือดต่ำ
Phosgene
น้ำท่วมปอด
Scopolamine
หัวใจเต้นเร็ว ตัวแห้ง ปัสสาวะไม่ออก รูม่านตาขยาย เป็นภาพหลอน ซึม มีไข้
Thallium
ผมร่วง ปวดท้อง ปลายมือปลายเท้าไม่มีแรงและชา
Tricyclic antidepressants
หมดสติ ชัก หัวใจเต้นผิดปกติ