พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 7 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypoventilation

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 7 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypoventilation
CNS Depression
 • Barbiturates
 • Clonidine and other sympatholytic agents
 • Cyclic antidepressants
 • Ethanol and alcohols
 • Opiates
 • Sedative-hypnotics
Paralysis of ventilatory muscles
 • Botulin toxin
 • Neuromuscular blockers
 • Organophosphates and carbamates
 • Snake bite
 • Strychnine