พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 8 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด bronchospasm

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

ตารางที่ 8 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด bronchospasm
 
  • Beta blockers
  • Chlorine and other irritant gases
  • Hydrocarbon aspiration
  • Organophosphates and other anticholinesterases
  • Smoke inhalation