พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 9 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypoxia

 

การวินิจฉัยผู้ป่วยได้รับสารพิษ

 
ตารางที่ 9 ยาและสารพิษที่ทำให้เกิด hypoxia
Inert gases
 • Carbon dioxide
 • Methane and propane
 • Nitrogen
Cellular hypoxia
 • Carbon monoxide
 • Cyanide
 • Hydrogen sulfide
 • Methemoglobinemia
 • Sulfhemoglobinemia
Cardiogenic pulmonary edema
 • Beta blockers
 • Cyclic antidepressants
 • Quinidine, procainamide
 • and disopyramide
 • Verapamil
Pneumonia or noncardiogenic pulmonary edema
 • Aspiration of gastric contents
 • Aspiration of hydrocarbons
 • Chlorine and other irritant gases
 • Ethylene glycol
 • Mercury vapour
 • Nitrogen dioxide
 • Opiates
 • Paraquat
 • Phosgene
 • Salicylates
 • Sedative hypnotic drugs
 • Smoke inhalation