พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

You are here

ตารางที่ 2 วิธีการแยกและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์

 

การวินิจฉัยภาวะเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 2 วิธีการแยกและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์