พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ข้อระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

ในช่วงนี้สังคมได้ให้ความสนใจในการใช้กัญชาเพื่อนามารักษาโรคต่างเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในทางการแพทย์เองก็เริ่มมีการศึกษาสารในกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากขึ้น

คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านเรือนอย่างปลอดภัย

เพื่อบ้านที่สะอาดและปลอดภัย เรามาลงมือทำกันเถอะ!

SLA ศูนย์พิษวิทยา ( Ramathibodi Poison Center)

พีธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสายงาน สนับสนุนข้อมูลและดำเนินงานด้านพิษวิทยาของยาเสพติด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พศ.2561 พีธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสายงาน สนับสนุนข้อมูลและดำเนินงานด้านพิษวิทยาของยาเสพติด

ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากประเทศต่างๆ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ได้ต้อนรับคณะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ ติมอร์ เลสเต

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก และ  ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกWHO-SEARO และคณะผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ศูนย์พิษวิทยาได้มีโอกาสต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) , ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) และคณะผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ตารางวันประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology  ประจำปี 2560-2561

การฝึกซ้อมทดสอบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะพิษฉุกเฉิน

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ (เดิม คือรพ.มาบตาพุด)

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมเครือข่ายยาต้านพิษ

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมณเเฑียร ถนนสุรวงษ์

EP7 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

EP6 การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (Special population)

ที่มา : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล www.rduhos.ga

Pages