พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
COMMON POISONING
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ภาวะพิษจากยาระงับปวด

 

 ภาวะพิษจากยาระงับปวด

    

Paracetamol
 
Salicylates
 
Opiates