พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
COMMON POISONING
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ภาวะเป็นพิษจากยาที่ใช้ในจิตเวช

 

ภาวะเป็นพิษจากยาที่ใช้ในจิตเวช

      

 
Amphetamines
 
Barbiturates
 
Benzodiazepines
 
Lithium
 
Tricyclic antidepressants และ Phenothiazines