พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
COMMON POISONING
Ramathibodi Poison Center  

You are here

พิษจากก๊าซ

 
พิษจากก๊าซ
 
Carbon monoxide
Chlorine
Cyanide
Hydrogen sulfide