พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

April-June, 2005 Vol.13 No.2

POISON & DRUG
INFORMATION BULLETIN
เนื้อหาในฉบับนี้ :
  • ภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์จากสารเสพติดที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน (ตอนที่ 4)
  • ภาวะเป็นพิษจาก Paraquat
  • ToxCase Conference : Paraquat poisoning
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน : ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด